Projektai

 • 2020-(2022) m. VDU KLC vykdo LMT Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 programos projektą ,,Arbitraliosios lietuvių kalbos kolokacijos: atpažinimas, aprašymas, vartojimas“ (ARKA) (Nr. S-LIP-20-18). Projekto svetainė – http://arka.mwe.lt/. Vad. E. Rimkutė.
 • 2020-(2022) m. VDU KLC kartu su MRU vykdo LMT mokslininkų grupių projektą „Dvikalbis automatinis terminų atpažinimas“ (DVITAS) (Nr. P-MIP-20-282). Projekto svetainė – klc.vdu.lt/dvitas. Vad. A. Utka.
 • 2017-(2020) m. vykdo ES SF finansuojamą projektą „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ (Nr. 09.3.1-ESFA-V-709-01-0002) . Projekto svetainė – kalbu.vdu.lt.
 • 2017-(2020) m. vykdo ES struktūrinių fondų projektą „Lietuvių kalbos teksto sintaksinės-semantinės analizės informacinės sistemos viešųjų paslaugų vystymas (SEMANTIKA 2)“ (Nr. 02.3.1-CPVA-V-527-01-0002). Projekto svetainė – semantika.lt. Vad. D. Amilevičius.
 • 2016–2018 m. kartu su BPTI vykdė projektą „Lietuvių kalbos pastoviųjų junginių automatinis atpažinimas (PASTOVU)“, finansuojamas Lietuvos mokslo tarybos pagal Valstybinę lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programą. Vad. E. Rimkutė. Projekto svetainė – mwe.lt.
 • 2015-2016 m. VDU KLC ir VDU Informatikos fakultetas, kartu su VU ir KTU partneriais vykdė projektą Lietuvos narystė tarptautinėje mokslinių tyrimų infrastruktūroje – „Bendrosios kalbos išteklių ir technologijų infrastruktūra Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciumas (CLARIN ERIC)“. Vad. A. Utka. Projekto svetainė – clarin-lt.lt
 • 2014-2015 m. KLC kartu su VDU Informatikos fakultetu ir KTU įgyvendino Nacionalinės lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programos projektą: Automatiniai autorių ir autorių grupių individualaus stiliaus nustatymo tyrimai (ASTRA), vad. J. Kapočiūtė-Dzikienė. Projekto svetainė.
  Seimo posėdžių stenogramų tekstynas autorystės nustatymui:

 • 2012-2015 m. KLC kartu su VDU Informatikos fakultetu ir KTU vykdė projektą „Lietuvių kalbos sintaksinės-semantinės analizės sistema tekstynui, lietuviškam internetui ir viešojo sektoriaus taikymams“, kuris yra finansuojamas pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto Informacinės visuomenė visiems įgyvendinimo priemonę Lietuvių kalba informacinėje visuomenėje (nr. VP2-3.1-IVPK-12-K). Vad. D. Amilevičius. Projekto svetainė – semantika.lt.
 • 2011–2012 m. vykdė LMT mokslininkų grupių projektą Foneminė lietuvių kalbos žodžių ir morfemų struktūra: jų tipai, distribucija, morfemų sankloda (nr. MIP-106/2011).
 • 2010–2012 m. vykdė ES struktūrinių fondų mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektą Semantinis informacijos valdymo variklis (SIVV) (nr. VP2-1.3-ŪM-02-K-01-048).
 • 2010–2012 m. Lietuvos mokslo tarybos Nacionalinės lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programos projektas → Švietimo ir mokslo terminų automatinis identifikavimas (ŠIMTAI 2) (nr. LIT-2-44).
 • 2011–2012 m. ES tarpvalstybinės Lietuvos–Latvijos bendradarbiavimo programos (en. Cross-border Cooperation programme) projektas → Humanitarinių mokslų švietimo infrastruktūra Rytų Latvijoje ir Lietuvoje (Kaunas) (http://hipilatlit.ru.lv/). Vad. A. Utka.
 • 2010–2011 m. Lietuvos mokslo tarybos Nacionalinės lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programos projektas Dabartinės lietuvių kalbos priesaginių veiksmažodžių daryba (I dalis).
 • 2010–2011 m. Lietuvos mokslo tarybos remiamos veiklos krypties Mokslininkų iniciatyva parengti projektai projektas Morfeminė lietuvių kalbos žodžių struktūra (Morfema).
 • 2010 m. Nacionalinės mokslo programos Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas projektas Lituanistinių skaitmeninių išteklių metaduomenų sistemos sukūrimas ir suderinimas su CLARIN. Vad. V. Fomin.
 • 2009 m. Nacionalinės lituanistikos plėtros 2009–2015 m. programos projektas Švietimo ir mokslo terminų automatinis identifikavimas (ŠIMTAI). Vad. E. Rimkutė.
 • 2006–2009 m. ES FP6 programos projektas ReSIST (Resilience for Survivability in IST).
 • 2007–2008 m. Valstybinio mokslo ir studijų fondo mokslinių tyrimų prioriteto įgyvendinimo 2007–2008 metų programos projektas Internetiniai ištekliai: anotuotas lietuvių kalbos tekstynas ir anotavimo priemonės (ALKA 2).
 • 2005–2007 m. Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento 3 prioriteto 3 priemonės Informacinių technologijų paslaugų ir infrastruktūros plėtra projektas Internetinė informacijos vertimo priemonė.
 • 2005–2006 m. Valstybinio mokslo ir studijų fondo Prioritetinių Lietuvos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros Tautinio identiteto išsaugojimo globalizacijos sąlygomis krypties projektas Lietuvių kalbos išlikimas globalizacijos sąlygomis: anotuotas lietuvių kalbos tekstynas (ALKA).
 • 2004–2005 m. Tarptautinis projektas COST (European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research, 277) Netiesinė kalbos ruošyba.
 • 2005 m. Valstybinio mokslo ir studijų fondo projektas Lietuvių kalbos teksto kirčiavimas internete.
 • 2000–2006 m. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos programos Lietuvių kalba informacinėje visuomenėje 2000–2006 projektas Automatinis lietuvių šnekamosios kalbos segmentavimas ir lietuvių šnekos automatinė transkripcija.
 • 2000–2006 m. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos programos Lietuvių kalba informacinėje visuomenėje 2000–2006 projektas Paralelus lietuvių kalbos tekstynas.
 • 1998–2005 m. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos vartojimo ir ugdymo 1996–2005 metais programos Valstybinės kalbos norminimas. Visuomenės švietimas projektas Tęstiniam lietuvių kalbos tekstynui rengti.
 • 2002–2003 m. Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo finansuojamas projektas Liaudies dainų ritmo atpažinimo metodai ir jų tyrimas.
 • 1998–1999 m. Europos komisijos remiamas MLIS programos projektas ELAN (European Language Activity Network).
 • 1998–2001 m. Europos komisijos remiamas COPERNICUS programos projektas TELRI II (Trans-European Language Resources Infrastructure).
 • 1995–1997 m. Europos komisijos remtas COPERNICUS programos projektas TELRI (Trans-European Language Resources Infrastructure).
 • 1994 m. ECI (European Corpus Initiative).