Kirtis

Kviečiame naudotis naujuoju „Kirčiuokliu“, kuris pateikia kirčiavimo gretybes ar homoformas ir suteikia galimybę pasirinkti vieną iš jų:
https://kalbu.vdu.lt/mokymosi-priemones/kirciuoklis/.