Ištekliai

Projekto metu sukurti tekstynai:

  • Lygiagretusis (anglų-lietuvių kalbų) kibernetinio saugumo tekstynas (apie 1,4 mln. žodžių)
  • Palyginamasis (anglų-lietuvių kalbų) kibernetinio saugumo tekstynas (apie 4 mln. žodžių)

Tekstynai prieinami CLARIN-LT saugykloje:
https://clarin.vdu.lt/xmlui/handle/20.500.11821/46
https://clarin.vdu.lt/xmlui/handle/20.500.11821/47

Clarin

Neuroninių tinklų apmokymui sukurti auksinio standarto tekstynai su rankiniu būdu anotuotais kibernetinio saugumo terminais. Terminų anotavimui buvo naudojama specialiai projekto tikslams sukurta programa QuickTag.