Pranešimai

Pranešimai mokslinėse konferencijose ir seminaruose

2020

2020 m. rugsėjo 22-23 d. tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Baltic HLT 2020, kuri vyko Vytauto Didžiojo universitete Kaune, DVITO dalyviai pristatė stendinį pranešimą Automatic Extraction of Lithuanian Cybersecurity Terms Using Deep Learning Approaches.

2020 m. spalio 7 d. CLARIN (European Research Infrastructure for Language Resources and Technology) metinėje konferencijoje, DVITO dalyviai pristatė stendinį pranešimą Corpora for Cybersecurity Term Extraction Project.

2020 m. spalio 16 d. Lietuvių kalbos instituto moksliniame seminare Terminologija: mokslo ir praktikos klausimai, DVITO dalyviai perskaitė pranešimą Projekto „Dvikalbis automatinis terminų atpažinimas“ koncepcija ir pirmieji darbai.

2020 m. lapkričio 14-15 d. tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Terminology - Heritage and Modernity, kurią organizavo penkios Sakartvelo mokslo institucijos, DVITO dalyviai perskaitė pranešimą Terminology of Cyber Domain: Some Insights into the Conceptual and Linguistic Dimensions.
Konferencijos programa: http://termbank.ge/wp-content/uploads/2020/11/Conference-Program-1.pdf
Konferencijos tezės: http://termbank.ge/wp-content/uploads/2020/11/Conference_Proceedings.pdf

2021

2021 m. kovo 5 d. tarptautiniame moksliniame seminare Outside the Frames: New Challenges for Terminology Work, kurį organizavo Kroatijos kalbos ir lingvistikos institutas ir jo vykdomo projekto Dynamicity of Specialized Knowledge Categories, mokslininkai, DVITO dalyvė prof. dr. Sigita Rackevičienė perskaitė pranešimą Cybersecurity Terms in Lithuanian: How Do We Create Them and Which Formations Do We Prefer?
Seminaro programa: http://ihjj.hr/dika/wp-content/uploads/2021/03/outside-the-frames_final-program.pdf

2021 m. rugsėjo 27 d. tarptautinėje mokslinėje konferencijoje CLARIN (Common Language Resources and Technology Infrastructure) Annual Conference 2021 DVITO vadovas doc. dr. Andrius Utka perskaitė pranešimą Corpora for Bilingual Terminology Extraction in Cybersecurity Domain.
Konferencijos programa: https://www.clarin.eu/content/programme-clarin-annual-conference-2021
Konferencijos pranešimų tezės: https://office.clarin.eu/v/CE-2021-1923-CLARIN2021_ConferenceProceedings.pdf

2021 m. spalio 23 d. tarptautinėje konferencijoje Moksliniai, administraciniai ir edukaciniai terminologijos lygmenys (Scientific, Administrative and Educational Dimensions of Terminology), kurią organizavo Lietuvių kalbos institutas, DVITO dalyvė prof. dr. Sigita Rackevičienė perskaitė pranešimą Annotation of Cybersecurity Terminology: Methodology, Problems and Results.
Conference Programme: http://lki.lt/wp-content/uploads/2021/10/term_conf_Vilnius2021_programme-1.pdf
Conference Proceedings: http://lki.lt/wp-content/uploads/2021/10/Terminologijos-konferencijos-tezes_2021.pdf

2021 m. gruodžio 10 d. tarptautiniame moksliniame seminare Terminology, interoperability and Data integration: Issues and Challenge kurį organizavo TOTh (Terminology&Ontology) bendruomenė Paryžiuje (Prancūzija), DVITO dalyvė prof. dr. Sigita Rackevičienė nuotoliniu būdu perskaitė pranešimą Terminological Annotation of Corpora in the Cybersecurity Domain.
Seminaro programa: http://toth.condillac.org/wp-content/uploads/2021/12/Workshop-TOTh-2021-Program2.pdf

2022

2022 m. kovo 18 d. moksliniame seminare CLARIN-LT: naujausi skaitmeniniai ištekliai ir tyrimai, kurį organizavo CLARIN-LT konsorciumas, DVITO vadovas doc. Dr. Andrius Utka ir DVITO dalyvė prof. dr. Sigita Rackevičienė nuotoliniu būdu perskaitė pranešimą DVITAS: Dvikalbis automatinis terminų atpažinimas.
Seminaro programa: http://clarin-lt.lt/?page_id=458
Pranešimo skaidrės: http://clarin-lt.lt/wp-content/uploads/2022/03/VDU-Utka_ir_Rackeviciene.pdf

2022 m. balandžio 29 d. moksliniame seminare In Translation, kurį organizavo Mykolo Romerio universiteto Humanitarinių mokslų institutas, DVITO dalyvė prof. dr. Sigita Rackevičienė nuotoliniu būdu perskaitė pranešimą Bilingual Annotation of Cybersecurity Terminology: Aims, Methods, Challenges and Results.
Seminaro programa: http://intranslation.mruni.eu/?page_id=24
Pranešimų tezės: http://intranslation.mruni.eu/?page_id=31

2022 m. gegužės 13 d. moksliniame seminare Lietuvių terminijos ištekliai skaitmeninėje terpėje: naujovės ir ateities perspektyvos, kurį organizavo Lietuvių kalbos institutas ir EuroTermBank tinklas, DVITO dalyvė prof. dr. Sigita Rackevičienė nuotoliniu būdu perskaitė pranešimą Kibernetinio saugumo terminų bazės kūrimas.
Seminaro programa: http://lki.lt/wp-content/uploads/2022/05/programa_-terminologijos-seminaras-2022-05-13.pdf

2022 m. birželio 2 d. tarptautinėje mokslinėje konferencijoje TOTh 2022 (Terminology and Ontology: Theories and Applications), kurią organizavo TOTh bendruomenė Savoie Mont-Blanc universitete (Prancūzija), DVITO dalyvė prof. dr. Sigita Rackevičienė nuotoliniu būdu perskaitė pranešimą Developing Training Corpora for Automatic Extraction of Cybersecurity Terminology.
Konferencijos programa: http://toth.condillac.org/wp-content/uploads/2022/05/TOTh_2022_Final_Program_Online_New_En.pdf

Birželio 1 d. prof. dr. Sigita Rackevičienė taip pat dalyvavo nuotoliniu būdu TOTh bendruomenės organizuotuose prieškonferenciniuose mokymuose How to use Protégé for Terminology Purposes.
Mokymų tinklalapis: http://toth.condillac.org/training-2022