Lietuvos institucijos, vykdančios kibernetinio saugumo veiklas

    Nacionalinis kibernetinis saugumo centras prie Krašto apsaugos ministerijos

    LITNET CERT (Kompiuterinių incidentų tyrimų tarnyba)

    Lietuvos Respublikos Ryšių reguliavimo tarnyba: