Renginiai

2020

2020 m. gruodžio 4 d. įvyko DVITO projekto virtualus mokslinis seminaras „Kibernetinis saugumas ir terminija“, į kurį susirinko virš 50-ies dalyvių (Lietuvos ir ES institucijų vertėjai, terminologai, dalykinės kalbos dėstytojai, kibernetinio saugumo mokslininkai ir praktikai, teisininkai bei kitų profesijų atstovai).

Seminare projekto vadovas Andrius Utka (VDU) pristatė projekto tikslus ir uždavinius bei pirmuosius atliktus darbus. Sigita Rackevičienė (MRU) pademonstravo projekto programuotojo Aivaro Roko (VDU) sukurtą kompiuterinę programą QuickTag, su kuria projekto dalyviai anotuoja tekstus – žymi juose kibernetinio saugumo terminus. Šie tekstai bus naudojami neuroninių tinklų apmokymui automatiškai atpažinti terminus didelės apimties tekstynuose. Sigita Rackevičienė taip pat papasakojo apie lietuviškos kibernetinio saugumo terminijos ypatumus – pagrindines terminais nusakomų sąvokų kategorijas, sinonimiškus terminus ir jų darybą, hibridinių (angliškų-lietuviškų) terminų problemas. Marius Laurinaitis (MRU) pristatė kibernetinio saugumo teisines aktualijas JAV-ose, o seminaro kvietinis svečias – Nacionalinio kibernetinio saugumo centro vadovas Rytis Rainys papasakojo apie mūsų šalies kibernetinio saugumo situaciją šiandien. Viso seminaro metu jo dalyviai aktyviai uždavinėjo klausimus, dalinosi savo pastebėjimais bei dalyvavo apklausoje, kurioje išreiškė savo nuomonę, kuriam iš seminaro organizatorių pateiktų terminų darybos būdų atiduotų pirmenybę. Pateikiame apklausos rezultatus:


Apklausos atsakymai


Virtualaus seminaro įrašas

2021

2021 m. gruodžio 16 d. įvyko DVITO projekto virtualus mokslinis seminaras „Kibernetinio saugumo terminų tvarkyba“, į kurį buvo pakviesti Lietuvos ir ES institucijų terminologai: Valstybinės lietuvių kalbos komisijos (VLKK), Lietuvių kalbos instituto (LKI) ir ES institucijų (ES Tarybos, ES Parlamento ir ES Komisijos) vertimo skyrių atstovai.

Seminaro pradžioje projekto vadovas Andrius Utka (VDU) trumpai pristatė projektą ir jo uždavinius bei probleminius klausimus, kurių aptarimui skirtas seminaras. Sigita Rackevičienė (MRU) pristatė projekto metu anotuoto lietuviško tekstyno analizės rezultatus ir analizės metu nustatytas kibernetinio saugumo terminų vartosenos tendencijas. Ypatingas dėmesys buvo skirtas lietuviškuose tekstuose vartojamiems anglų kalbos terminams bei angliškiems-lietuviškiems hibridams, aptarti jų vartosenos tipai ir juos iliustruojantys kontekstiniai pavyzdžiai. Antroje seminaro dalyje Andrius Utka aptarė termino straipsnio struktūrą įvairiose terminų ištekliuose ir planuojamą termino straipsnio struktūrą projekto kuriamoje terminų bazėje. Sigita Rackevičienė pademonstravo jau parengtus terminų straipsnius terminų tvarkybos platformoje „Terminologue“. DVITO dalyviams buvo labai svarbu išgirsti seminaro dalyvių nuomonę apie surinktus kibernetinio saugumo terminus, patarimus, kuriuos iš jų įtraukti į kuriamą terminų bazę ir kaip pateikti sinoniminius variantus. Seminaro kviestiniai dalyviai noriai dalinosi savo mintimis ir patirtimi. Alvydas Umbrasas (VLKK) papasakojo apie terminų tvarkybą Lietuvos Respublikos Terminų banke. Milda Kisielienė (ES Taryba), Nerijus Prekevičius (ES Parlamentas), Viktorija Rudėnaitė (ES Parlamentas) ir Inga Klein (ES Parlamentas) pasidalino terminų tvarkybos patirtimi ES terminų bazėje IATE. Vidas Valskys (VLKK) papasakojo apie šiuo metu atnaujinamą NATO terminų žodyną. Asta Mitkevičienė (LKI) pademonstravo Eurotermbank kuriamą terminų tvarkybos platformą. Terminologijos specialistų išsakytos mintys labai naudingos DVITO dalyviams ir padės apsispręsti dėl svarbiausių terminų tvarkybos principų, kuriant kibernetinio saugumo terminų bazę.

2022

2022 m. kovo 18 d. įvyko CLARIN-LT, DVITO ir ARKOS projektų virtualus mokslinis seminaras „CLARIN-LT: naujausi skaitmeniniai ištekliai ir tyrimai“. Į seminarą buvo pakviesti mokslininkai, vykdantys mokslinius projektus, kuriuose kuriami atviros prieigos lietuvių kalbos ištekliai, naudingi socialinių ir humanitarinių mokslų tyrėjams, dėstytojams ir studentams.
Seminare dalyvavo mokslininkai iš penkių universitetų: VU, VDU, KTU, KU ir MRU. DVITO projekto mokslininkai A. Utka ir S. Rackevičienė pristatė pranešimą Dvikalbis automatinis terminų atpažinimas, kuriame supažindino seminaro dalyvius su projekto metu sukurtais ir atvirai prieigai pateiktais ištekliais bei dalyvavo diskusijoje apie atviros prieigos lietuvių kalbos duomenų svarbą.
Seminaro tinklapio nuoroda: http://clarin-lt.lt/?page_id=458