Projekto rekvizitai

Programa: LMT Mokslininkų grupių projektai (IX kvietimas, I konkursas)
Projektas: Dvikalbis automatinis terminų atpažinimas
Nr.: P-MIP-20-282
Partneriai: Vytauto Didžiojo universitetas, Mykolo Romerio universitetas
Vadovas: Andrius Utka
Trukmė: 2020.05.01-2022.06.30
Skirtos lėšos: 149 848 Eur