Bibliografija

Kompiuterinės lingvistikos centro ir klasterio „Teksto ir balso skaitmeniniai tyrimai, išteklių ir technologijų kūrimas bei taikymas (H-08-12)“ narių publikacijos VDU bibliotekoje.

2021

lingvistikos centras, VDU Kompiuterinės

Morfologinis anotatorius Miscellaneous

2021, (VDU Kompiuterinės lingvistikos centro įrankis, [Prisijungta ]).

Links | BibTeX | Žymos:

of linguistics, VMU Centre Computational

Morphological Tagger for Lithuanian Miscellaneous

2021, (VMU Centre of Computational linguistics tool. [Accessed ]).

Links | BibTeX | Žymos:

2019

Boizou, Loïc; Bumbulienė Ieva; Kovalevskaitė Jolanta; Krilavičius Tomas; Mandravickaitė Justina; Rimkutė Erika; Vilkaitė-Lozdienė Laura Bielinskienė Agnė;

DELFI.lt corpus Miscellaneous

2019, (2016-2019, project name: Automatic Identification of Lithuanian Multi-word Expressions (PASTOVU). [Accessed ]).

Links | BibTeX | Žymos:

Boizou, Loïc; Bumbulienė Ieva; Kovalevskaitė Jolanta; Krilavičius Tomas; Mandravickaitė Justina; Rimkutė Erika; Vilkaitė-Lozdienė Laura Bielinskienė Agnė;

DELFI.lt tekstynas Miscellaneous

2019, (2016–2018 m. projektas „Lietuvių kalbos pastoviųjų junginių automatinis atpažinimas (PASTOVU)“, [Prisijungta ]).

Links | BibTeX | Žymos:

2016

lingvistikos centras, VDU Kompiuterinės

Morfologiškai anotuotas dabartinės lietuvių kalbos tekstynas Miscellaneous

2016, (VDU Kompiuterinės lingvistikos centro duomenų bazė. [Prisijungta ]).

Links | BibTeX | Žymos:

of linguistics, VMU Centre Computational

Morphologically Annotated Corpus of Contemporary Lithuanian Language Miscellaneous

2016, (VMU Centre of Computational linguistics database. [Accessed ]).

Links | BibTeX | Žymos:

2012

lingvistikos centras, VDU Kompiuterinės

Lietuvių kalbos daiktavardinių frazių žodyno duomenų bazė Miscellaneous

2012, (VDU Kompiuterinės lingvistikos centro duomenų bazė. [Prisijungta ]).

Links | BibTeX | Žymos:

Kazlauskienė, Asta; Raškinis Gailius; Markievicz Irena Rimkutė Erika;

Lietuvių kalbos morfemikos duomenų bazė Miscellaneous

2012, (VDU Kompiuterinės lingvistikos centro duomenų bazė. [Prisijungta ]).

Links | BibTeX | Žymos:

Kazlauskienė, Asta; Raškinis Gailius; Markievicz Irena Rimkutė Erika;

Lietuvių kalbos morfemikos duomenų bazė Miscellaneous

2012, (VMU Centre of Computational linguistics database. [Accessed ]).

Links | BibTeX | Žymos:

Raškinis, Gailius Kazlauskienė Asta;

Lietuvių kalbos tarties žodynas Miscellaneous

2012, (VDU Kompiuterinės lingvistikos centro duomenų bazė. [Prisijungta ]).

Links | BibTeX | Žymos:

Raškinis, Gailius Kazlauskienė Asta;

Lietuvių kalbos tarties žodynas Miscellaneous

2012, (VMU Centre of Computational linguistics database. [Accessed ]).

Links | BibTeX | Žymos:

lingvistikos centras; universiteto ir informatikos institutas, VDU Kompiuterinės Latvijos Matematikos

LILA lygiagretusis tekstynas Miscellaneous

2012, (2011–2012 m. ES tarpvalstybinės Lietuvos–Latvijos bendradarbiavimo programos projektas Humanitarinių mokslų švietimo infrastruktūra Rytų Latvijoje ir Lietuvoje (Kaunas) (http://hipilatlit.ru.lv/), [Prisijungta ]).

Links | BibTeX | Žymos:

of linguistics; of Mathematics, VMU Centre Computational Institute; of Science, University Latvia Computer

LILA Parallel corpus Miscellaneous

2012, (2011–2012 Development of Research Infrastructure for Education in the Humanities in Eastern Latvia and Lithuania (Kaunas) (HipiLatLit), funded by Cross-border Cooperation programme: http://hipilatlit.ru.lv/. [Accessed ]).

Links | BibTeX | Žymos:

of linguistics, VMU Centre Computational

The Corpus-Driven Database of the Lithuanian Nominal Phrases Miscellaneous

2012, (VMU Centre of Computational linguistics database. [Accessed ]).

Links | BibTeX | Žymos:

2011

of linguistics, VMU Centre Computational

Corpus of Contemporary Lithuanian Language Miscellaneous

2011, (VMU Centre of Computational linguistics database. [Accessed ]).

Links | BibTeX | Žymos:

of linguistics, VMU Centre Computational

Corpus of Contemporary Lithuanian Language Miscellaneous

2011, (VMU Centre of Computational linguistics database. [Accessed ]).

Links | BibTeX | Žymos:

lingvistikos centras, VDU Kompiuterinės

Dabartinės lietuvių kalbos tekstynas Miscellaneous

2011, (VDU Kompiuterinės lingvistikos centro duomenų bazė. [Prisijungta ]).

Links | BibTeX | Žymos:

lingvistikos centras, VDU Kompiuterinės

Dabartinės lietuvių kalbos tekstynas Miscellaneous

2011, (VDU Kompiuterinės lingvistikos centro duomenų bazė. [Prisijungta ]).

Links | BibTeX | Žymos:

2008

lingvistikos centras; Ltd., VDU Kompiuterinės PROMT

Anglų-lietuvių automatinis vertimas Miscellaneous

2008, (2005–2007 m. Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento 3 prioriteto 3 priemonės Informacinių technologijų paslaugų ir infrastruktūros plėtra projektas Internetinė informacijos vertimo priemonė, [Prisijungta ]).

Links | BibTeX | Žymos:

of linguistics; Ltd., VMU Centre Computational PROMT

English-Lithuanian Machine Translation Miscellaneous

2008, (2005–2007 Web Information Translation Facility, which is financed according to the Lithuanian Single Programming Document for 2004-2006, 3rd priority, 3rd measure “Development of Information Technology Services and Infrastructure”.. [Accessed ]).

Links | BibTeX | Žymos:

2007

lingvistikos centras; Skoumalova, Hana; Corness Patrick VDU Kompiuterinės Čermak František;

Lygiagretusis tekstynas Miscellaneous

2007, (VDU Kompiuterinės lingvistikos centro duomenų bazė, [Prisijungta ]).

Links | BibTeX | Žymos:

of linguistics; Skoumalova, Hana; Corness Patrick VMU Centre Computational Čermak František;

Parallel corpus Miscellaneous

2007, (VMU Centre of Computational linguistics database. [Accessed ]).

Links | BibTeX | Žymos:

2005

Utka, Andrius

Indentificator of Text Function Miscellaneous

2005, (VMU Centre of Computational linguistics tool. [Accessed ]).

Links | BibTeX | Žymos:

Utka, Andrius

Teksto funkcijų nustatymas Miscellaneous

2005, (VDU Kompiuterinės lingvistikos centro įrankis, [Prisijungta ]).

Links | BibTeX | Žymos: