Apie

Kompiuterinės lingvistikos centras – tarpdalykinio pobūdžio lietuvių kalbos skaitmeninimo ir lietuvių kalbos technologijų kūrimo institucija.

KLC vykdomi tiriamieji darbai ir moksliniai projektai aprėpia tokias temas:

  • sakytinės ir rašytinės kalbos skaitmeninimas;
  • kalbinių išteklių tvarkyba;
  • gramatinė ir semantinė analizė;
  • įvairialypės informacijos išgavimas;
  • automatinis ir automatizuotas vertimas;
  • sakytinės kalbos fonetinių savybių tyrimas skaitmeninių resursų pagrindu;
  • šnekos atpažinimas;
  • ir kt.